Książka: Dwa kolory

“Dwa Kolory”: rozmowy przeprowadzone przez Jerzego Zalewskiego w 2003 roku, w trakcie realizacji filmu dokumentalnego Dwa kolory. Rozmówcy autora to wybitni politycy, którzy w trakcie realizacji filmu opisują dwa nurty polskiej opozycji, które […]

Andrzej Gąsiorowski: Afera Art-B ???

by Andrzej Gasiorowski Definicja Afera nie jest pojęciem prawnym. Afera jest pojęciem stricte medialnym. Afera jest to kontrowersyjna sprawa w mediach, o dużym zasięgu (w porównaniu z podobnym skandalem), używana przez inicjatora jako element manipulacji […]

Top 8 All-Time Wealthiest People.

There are so many different people in this world. You cannot possibly know all of them. Each one has their own life, their own theories and their way of doing things. And there are people that have ways of making a lot of money. As a result, this article will tell you the top ten all-time wealthiest people in the world. You will be amazed by some of these people and the things they do.