Art.B

Gąsiorowski pozywa dziennikarzy TVP Info.

W artykule Gąsiorowski, oskarżony w aferze Art-B, współorganizatorem „radosnego” marszu w Gdańsku” umieszczonym na portalu TVP info w dniu  01.08.2019, o godz.13:50, autorzy o pseudonimie JMK, KF, oraz Cezary Gmyz zamieścili szereg kłamstw i nieprawdziwych informacji dotyczących mojej osoby: 

  1. Nie jestem w żadnym zakresie współorganizatorem „radosnego” marszu w Gdańsku
  2. Nie jestem w żadnym zakresie organizatorem Marszu Życia podczas obchodów na Westerplatte. 
  3. Nie przywożę na tą imprezę Izraelczyków.
  4. Kłamstwem jest informacja o tym, iż rzekome przestępstwo o które zostałem oskarżony – czyli oszustwa wobec polskich banków na ponad 4 biliony ówczesnych złotych (po denominacji 425 mln zł) uległo PRZEDAWNIENIU, co umożliwiło mi bezkarny powrót do Polski. Prawda jest taka, iż na wniosek prokuratury  w kontekście tego zarzutu UMORZONO śledztwo z powodu brak cech przestępstwa postanowieniem sądu w Warszawie z dnia 7 lutego 2014, czyli na 3 lata od daty przedawnienia.

Autorzy tego artykułu (JMK, KF), dziennikarz Cezary Gmyz, oraz inni zostaną pozwani w zakresie kodeksu cywilnego jak i karnego w związku z publikacjami zawierającymi kłamstwa w kontekście mojej osoby, bądź mojej działalności.

Cezary Gmyz

Kodeks Karny

Art. 212. Zniesławienie

Dz.U.2018.0.1600 t.j. – Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny

§ 1. Kto pomawia inną osobę o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć ją w opinii publicznej podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.

§ 2. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w § 1 za pomocą środków masowego komunikowania, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

***

Art. 216. Znieważanie osoby

Dz.U.2018.0.1600 t.j. – Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny

§ 1. Kto znieważa inną osobę w jej obecności albo choćby pod jej nieobecność, lecz publicznie lub w zamiarze, aby zniewaga do osoby tej dotarła, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.

§ 2. Kto znieważa inną osobę za pomocą środków masowego komunikowania, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.


Categories: Art.B, articles

Tagged as: ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s