headlines

Andre Gasiorowski: International space conference.

16722745_1308465612530503_7579946887495503001_o.jpg

ShootCapsule project team: Planning an international space conference  “$pace 2017 – make money, not war.”, which will take place in Lodz in June 2017, about the commercialization of space and impact on industry development, with participation of space agencies (NASA, ESA, Roscosmos, JAXA, Pols.), private companies (SpaceX, Blue Origin, Virgin Galactic, Rocket Lab, Vector Space, United Launch Alliance, Orbital ATK , SpaceIL, Moon Express, Astrobotic), as well as companies operating in the military aerospace (Lockheed Martin, and many others).

ShootCapsule project: the creation and placement of the first data server in space. The first objective would be the surface of the Moon.

________________________________________

Zespół projektu ShootCapsule: planowanie organizacji międzynarodowej konferencji o tematyce kosmicznej „$pace 2017 – make money, not war.”, która odbędzie się na początku czerwca br. w Łodzi, na temat komercjalizacji przestrzeni kosmicznej i jaki ma ona wpływ na rozwój tej branży. W wydarzeniu tym swój udział będą miały wszystkie agencje kosmiczne na świecie, np. NASA, ESA, Roskosmos, JAXA, POLSA., prywatne przedsiębiorstwa tj. SpaceX, Blue Origin, Virgin Galactic, Rocket Lab, Vector Space, United Lauch Alliance, Orbital ATK, Space IL, Moon Express, Astrobotic, a także koncerny wojskowe działające w branży kosmicznej jak np. Lockheed Martin, i wiele innych.

Projekt ShootCapsule: stworzenie i umieszczenia pierwszego serwera danych w przestrzeni kosmicznej. Pierwszym celem byłaby powierzchnia Księżyca.

________________________________________

Categories: headlines

Tagged as:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s