world

Sylwetki: Jerzy Cyran

a360d-jerzycyran

Jerzy Stanisław Cyran

Biografia

  • Urodzony 20.02.1936
  • W przeszłości wysokiej rangi członek komitetu PZPR.
  • Od 1981 do 1984 roku pełnił funkcję wiceprezydenta Katowic.
  • 16 grudnia 1981 roku był współodpowiedzialnym za masakrę górników w kopalni “Wujek” podczas pacyfikacji kopali Wujek – akcji pod kryptonimem “Oczyszczania Przedpola”.
  • Od 24 lat jest likwidatorem spółki Art-B. Nominację na likwidatora otrzymał 01.01.1992 z rąk Hanny Gronkiewicz-Waltz – ówczesnego Prezesa NBP 
  • Za swoją “pracę” otrzymuje do dnia dzisiejszego wielomilionowe wynagrodzenie.

Categories: world

Tagged as: ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s