3 replies »

  1. Rozumieć należy z tego, że Rzeczpospolita Polska oficjalnie uznała Palestynę za suwerenne państwo? W dodatku w kategorii krajów rozwijających się? (Może mam małą wiedzę o tym rejonie świata, ale jakoś wydaje się to zupełnym nonsensem, politycznie tylko poprawnym)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s